PAR MUMS

SIA Prime Baltic Associaties

Kompānija, kura izveidota tirdzniecības kuģu apkalpošanai..
Kompānija tika dibināta 90-to gadu vidū, kā pamatu ņemot uzkrāto pieredzi kuģniecībā. Galvenā intelektuālā pieredze aizgūta no Viktora Vjuna - galvenā inženiera ar lielāko kuģniecības pieredzi. Sākotnēji darbs tika bāzēts uz izejmateriālu piegādi un tirdzniecību jūras transportam. Kompānija aktīvi strādā ar kuģu īpašniekiem. Tirdzniecības kuģu un darbu vadība, rezerves un izejmateriālu piegāde, ostu un sauso doku uzraudzība un citi darbi.
SIA PRIME BALTIC ASSOCIATIES ir noslēdzis 2018.gada 3.aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2017/470 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem Latvijā/vai Latvijas Ārējo ekonomisko pārtstāvniecību valstīs” ietvaros, ko finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.
PBA veiksmīgi noslēdzis līgumu ar Latvijas Kuģu Kompāniju par rezerves daļu piegādi. Kā rezultātā kompānija sasniegusi korporatīvā līmeņa apgrozījumu gadā.

PBA piedāvā

Profesionāla komanda visā pasaulē.
  • Nodošana ekspluatācijā
  • Cilvēkresursu nodrošināšana
  • Projektu realizācija uz sauszemes
  • Kuģniecības projektu realizācija
  • Ātra rezerves un izejmateriālu piegāde
  • Materiālu un ekipējuma uzstādīšana

  • Prime Baltic Associaties ISO9001 2015 sertifikācija tika pabeigta 2016 gada Martā
    PBA sadarbojas ar personālu kuram ir atbilstoša pieredze un sertifikācija (DNV/TUF)